Kontaktujte nás 572 501 038 / 572 501 350

Penetrace a základní nátěry

Důležitým krokem před aplikací finálního nátěru a aplikaci omítkoviny je příprava podkladu penetrací. Penetrační nátěr zpevní podklad a zvýší přilnavost, sníží nasákavost. Penetrovat je nutné především méně pevné podklady, nové omítkoviny a starší omítkoviny. Penetrační nátěr je nutné zvolit dle použitého povrchu a typu barvy a omítkoviny, kterou budete aplikovat (disperzní, silikonová, silikátová...).

Povrchové penetrace (základní nátěry) jsou určeny pro nové omítkoviny a na povrchy v dobrém stavu. Jsou dodávány v bílé barvě a v odstínech dle barevníku COLORMIX, případně jiných předloh. Pro penetraci starších, zvětralých omítkovin je vhodný hloubkový penetrační nátěr. Hloubkový penetrační nátěr je v bílém až transparením odstínu.

Penetrace podkladu sjednotí působení povrchových úprav, zabrání vzniku skvrn, sníží spotřebu barev, zlepší přídržnost dalších povrchových úprav. Vhodný typ penetrace je uvedený v technickém listu výrobku.

značky a parametry
0
0

Značky a parametry

  • Značky