Kontaktujte nás 572 501 038 / 572 501 350

Zateplovací systém ETICS

Proč tepelně izolační systémy od firmy Romix

Kontaktní zateplovací systémy ovlivňují vlastnosti stavby - vzhled, snižují tepené ztráty, zvyšují pohodu v létě i v zimě. Systém se dá aplikovat na všechny typy staveb.


Ekonomické :

- úspora energie na vytápění přináší úsporu až 40%

- snížená spotřeba energie na vytápění umožní použití zdroje tepla s nižším výkonem i jeho hospodářský provoz

- zkrácení topné sezóny

- rychlá návratnost investice do zateplení díky růstu cen energií

- zhodnocení objektu na trhu nemovitostí


Stavebně-technické :

- ochrana obvodového pláště před působením klimatických podmínek odstranění tepelných mostů

- prodloužení životnosti objektu

- vhodný pro rekonstrukci straších objektů i pro novostavby

- u novostaveb umožňuje použití slabších a lehčích zdí a přispívá ke snížení hmotnosti (zatížení) stavby

- zamezuje promrzání a devastaci zdiva mrazem


Užitné hledisko :

- zlepšení tepelné pohody v zateplených objektech

- vnější zateplení nezmenšuje užitný prostor

- možnost nového originálního architektonického řešení fasády


Zdravotní :

- zamezení vzniku plísní


Ekologické :

- zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí

- snížení dopravy tuhých paliv snížení nákladů

- snížení exhalací výfukových plynů

- snížení zátěže silniční a železniční sítě

Kvalitní tepelnou izolací budov je možno snížit spotřebu energie na vytápění až o 60%, u nízkoenergetických domů dokonce o 90% oproti stávající výstavbě - to už stojí za přemýšlení.

Ztráty tepla vnějšími stěnami a okny bývají překvapivě vysoké. Problémovými místy bývají nejen okolí oken a dveří, ale také styky nosných konstrukcí se základy nebo se střechou. Může to být i trubka procházející zdivem nebo silná vrstva malty mezi cihlami. Všechny tyto drobnosti mohou mít vliv na vaši peněženku. Jak tomu zabránit? Samozřejmě zateplením domu. Není to jen výkřik poslední módy a neustále omílané téma ve sféře stavebnictví. Zateplení domu je opravdu účinné a efektivní opatření.

Zateplení vám nabídne nejenom úsporu energie, ale také zvýšení finanční hodnoty nemovitosti, fasáda dostane novou tvář, eliminuje se riziko praskání omítek a podstatně se prodlouží životnost obvodových nosných konstrukcí, které jsou zateplením chráněny před vlivy počasí.

Pokud se rozhodnete investovat do zateplovacího systému, doporučujeme, aby jste se svěřili do rukou profesionálů, kteří jednak poskytnou odborné poradenství spočívající ve výpočtu tloušťky izolantu či posouzení vhodnosti podkladu, jednak doporučí renomovanou a vyškolenou realizační firmu. Služby těchto firem jsou pak ve všech směrech zárukou, že investované peníze nebudou vyhozeny oknem. Téměř 20tileté zkušenosti našch pracovníků v oblasti zateplovacích systémů nám ukázaly, že tím lze předejít celé řadě vážných problémů, které se mnohdy ukáží až po několika letech.

značky a parametry
0
0

Značky a parametry

  • Značky